Carnegie Mellon University

Wai-Yin Lam

Wai-Yin Lam

  • Baker Hall 143
Address
5000 Forbes Avenue
Pittsburgh, PA 15213

Bio

Hometown: Hong Kong

Education

BA in Philosophy
MPhil in Philosophy
Lingnan University (Hong Kong)

Research

Counterfactuals, Causation, Game theory