Carnegie Mellon University

Office Assignments

PH A1

 • CHO, Chiyon
 • KASIREDDY, Varun
 • LEI, Xuechen 
 • WEI, Yujie
 • LI, Xuan

PH A2

 • FLORES, Williams
 • HASHEMI TARI, Yasamin 
 • LANGE, Henning
 • PENG, Xiaoyao
 • SEN, Shoham

PH A7A

 • AL ARFAJ, Abdullah
 • CHENG, Hanqi 
 • DICKSON, Kerim 
 • GORMAN, Miranda
 • GRAHN, Rick
 • LI, Shuo
 • VENCALEK, Brian
 • WANG, Weilong
 • LIN, Chaochao
 • TOMASELLI, Lorenzo
 • LAI, Yuchuan
 • PARRA RAAD, Jaime
 • CHEN, Bingqing

PH A7B

 • ALTINTAS, Duygu  
 • CHATERJEE, Sabyasachi 
 • DUDCHENKO, Alex
 • KAZEM, Navid
 • LEE, Sangsuk
 • LIU, Jingxiao
 • MA, Wei  
 • PI, Xidong  
 • POURZAHEDI, Leila
 • SHANBHAG, Sneha 
 • SUN, Xiangfei 
 • VAIDYA, Rucha
 • YANG, Shuguan 
 • ZEGPI, Esteban
 • ZHANG, Pinchao 
 • ARORA, Rajat
 • ZHANG, Zhouran
 • BATTOFARANO, Matthew
 • YAO, Weiran
 • WANG, Jiann

PH A10

 • FAGERT, Jonathan 
 • MIRSHEKARI, Mostafa 
 • VELIBEYOGLU, Irem
 • XU, Susu 

PH A12

 • DESMUKH, Kshiteej
 • BABAEI, Mahnoush 
 • DEBNATH, Arnab
 • GRASINGER, Matthew
 • MAJDITEHRAN, Houriyeh
 • SRIVASTAVA, Ankit

PH 115

 • BARTHOLOMEW, Tim
 • CHUN, Woo Suk
 • COOK, Lauren
 • GOOD, Kelly
 • KOLB, Chelsea
 • LOPEZ, Tania
 • WHITMORE, Allante
 • MARKS, Marguerite 
 • SCHIVLEY, Greg
 • SEARS, Ken
 • ZHANG, Fiona
 • RAMPTON, David

PH 207

 • AVELLAN, Astrid
 • CADWALLADER, Adam 
 • CALLURA, Jonathan 
 • GAO, Xiaoyu (Will)
 • LAUGHTON, Stephanie 
 • MCGIVEY, Eric
 • NOACK, Clint
 • SPIELMAN-SUN, Eleanor 
 • BLAND, Garret
 • YUAN, Zilin
 • CHUCHERDWATANSAK, Kai