Carnegie Mellon University

wang-fangqi.jpg

Fangqi Wang
AIS - Akinci

wang-ming-yang_.jpg

Mingyang Wang
AIS - Akinci

wang-shuochen.jpg

Shuochen Wang
EESS - Tang
LinkedIn

no-image.png

Weiqing Wang
AECM - Cochran

wang-zheng.jpg

Zheng Wang
AIS - Pozzi

wang-zhixing.jpg

Zhixing Wang
EESS - Nock

wei-zehua.jpg

Zehua Wei
EESS - Rounce
LinkedIn

white-devin.jpg

Devin White

LinkedIn

wilson-claire.jpg

Claire Wilson
EESS - Rounce
LinkedIn

xia-zhenyu-thomas_.jpg

Zhenyu Xia
Preferred Name: Thomas
EESS - Gregory

xiao-zhengyi.jpg

Zhengyi Xiao
EESS - Moore

no-image.png

Shuhan Yang
AIS - Berges

ye-pei-wen.jpg

Peiwen Ye
AIS - Flanigan

ye-yupei-temp.png

Yupei Ye
EESS - Small

ying-jeremy.jpg

Jeremy Yin
AIS - Flanigan

no-image.png

Zhenyuan You
MMC - Dayal

no-image.png

Frank Zhang
EESS - Moore

no-image.png

Jiayi Zhang
EESS - Cohon

zhang-mingjun.jpg

Mingjun Zhang
EESS - Dzombak

zhang-qiyin.jpg

Qiyin Zhang
EESS - Cohon

zhang-tong.jpg

Tong Zhang
EESS - Rounce

zhang-wei-yuan_.jpg

Weiyuan Zhang
Preferred Name: Vivian
E&TIM - Pozzi

zhang-yiyun-temp.png

Yiyun Zhang
AIS - Pozzi
Preferred Name: Evian
LinkedIn

zhang-yuming.jpg

Yuming Zhang
Preferred Name: Mia
AIS - Finger

zhang-zehan.jpg

Zehan Zhang
AECM - Cochran
LinkedIn

zhao-tianya.jpg

Tianya Zhao
Preferred Name: Gavin
MMC - Wang

zhao--zhi-yuan.jpg

Zhiyuan Zhao
EESS - Nock

zheng-wenyan.jpg

Wenyan Zheng
EESS - Small

zheng-xuanqi.jpg

Xuanqi Zheng
EESS - Tang

zheng-zihao.jpg

Zihao Zheng
EESS - Rounce

zhu-yijie.jpg

Yijie Zhu
EESS - Dzombak