Carnegie Mellon University

 Zigeng Wang

Zigeng Wang
EESS - Cohon
LinkedIn

white-devin-temp.png

Devin White

LinkedIn

wong-m-temp.png

Meredith Wong
AIS - Samaras
LinkedIn

no-image.png

Zhengyi Xiao
EESS - Moore

ye-yupei-temp.png

Yupei Ye
EESS - Small

no-image.png

Mingjun Zhang
EESS - Dzombak

zhang-weiyuan-temp.png

Weiyuan Zhang
Preferred Name: Vivian
E&TIM - Pozzi

zhang-yiyun-temp.png

Yiyun Zhang
AIS - Pozzi

no-image.png

Zhiyuan Zhao
EESS - Nock

zhao-tianya-gavin-temp.png

Tianya Zhao
Preferred Name: Gavin
MMC - Wang

zheng-zihao-temp.png

Zihao Zheng
EESS - Rounce